hot Chuyên gia soi Cầu Xổ Số Miền Bắc - SĐT: 0985.783.688hot
ĐỘC THỦ 3 CÀNG

CẦU ĐỘC THỦ 3 CÀNG, giá: 10.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 95% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐỘC THỦ 3 CÀNG sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 20 cái 500k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả ĐỘC THỦ 3 CÀNG

NGÀY ĐỘC THỦ 3 CÀNG KẾT QUẢ GHI CHÚ
23/11/2017      
22/11/2017  823  trượt   
21/11/2017  317  trượt   
20/11/2017  134 trượt    
19/11/2017  761 ăn càng   
18/11/2017  633  trươt   
17/11/2017  209 trượt  
16/11/2017  354  trượt   
15/11/2017  796 trượt    
14/11/2017  387   trượt   
13/11/2017  551  trượt   
12/11/2017  367  trượt   
11/11/2017  793  ăn đề  
10/11/2017  523  ăn càng  
09/11/2017  347   trượt   
08/11/2017 285 trượt   
07/11/2017 037 trươt   
06/11/2017 055 ăn đề  
05/11/2017  170  trượt   
04/10/2017  624  trượt   
03/10/2017  236  trượt   
02/11/2017  761 ăn càng   
01/11/2017  393  trượt   
31/10/2017  745.  trượt    
30/10/2017  686  trượt   
29/10/2017  270   ăn càng   
28/10/2017  342  trượt    
27/10/2017 272 trượt    
26/10/2017  382  ăn đề   
25/10/2017  624  trượt    
24/10/2017  234 ăn càng    
23/10/2017  990  trượt   
22/10/2017  053     ăn đề  53  
21/10/2017  085     trượt   
20/10/2017  742       trượt   
19/10/2017  434      trượt  
18/10/2017  570   ăn càng   
17/10/2017  834      trượt   
16/10/2017  639      trượt   
15/10/2017  195      trượt   
14/10/2017  172    ăn càng   
13/10/2017  038      trượt   
12/10/2017  602      trượt   
11/10/2017    070      trượt   
10/10/2017  671      ăn đề   71 
09/10/2017  437   ăn càng  
08/10/2017  201     ăn đề  01  
07/10/2017  325      trượt   
06/10/2017  608     trượt   
05/10/2017  395      trượt   
04/10/2017  379  ăn càng    
03/10/2017  658   trượt     
02/10/2017  605   trượt    
01/10/2017  873   trượt     
30/09/2017  334   ăn càng   
29/09/2017  765    trượt    
28/09/2017  396   ăn đề    
27/09/2017 987  trượt    
26/09/2017  053   trượt     
25/09/2017  695   trượt     
24/09/2017  652   ăn càng   
23/09/2017  780    trượt       
22/09/2017  397    trượt      
21/09/2017  460    trượt     
20/09/2017  873   ăn càng   
19/09/2017  586    trượt     
18/09/2017 610    trượt    
17/09/2017  612    ăn càng   
16/09/2017 475    trượt     
15/09/2017  946    trượt    
14/06/2017  140    ăn càng   
13/09/2017  050   trượt    
12/09/2017  694   trượt    
11/09/2017  309    trượt    
10/09/2017  993    ăn càng   
09/09/2017  725   trượt    
08/09/2017  640    trượt    
07/09/2017  362   trượt    
06/09/2017  369  ăn càng   
05/09/2017  359 ăn đề   59  
04/09/2017  856  trượt    
03/09/2017  372   trượt    
02/09/2017  732   trượt   
01/09/2017  969    trượt    
31/08/2017  464     trượt    
30/08/2017  303     ăn càng    
29/08/2017 998    ăn càng    
28/08/2017  754     trượt    
27/08/2017  986     ăn đề  86   
26/08/2017  230      trượt     
25/08/2017   899     ăn càng    
24/08/2017  959     trượt     
23/08/2017  685    trượt    
22/08/2017  744    ăn càng    
21/08/2017  971    trượt    
20/08/2017  507    trượt   
19/08/2017  649   ăn càng    
18/08/2017 379   ăn đề   79 
17/08/2017  373    trượt   
16/08/2017  981    trượt   
15/08/2017  531    ăn đề  31  
14/08/2017 225   ăn càng   
13/08/2017 507   ăn đề   07 
12/08/2017  968   trượt    
11/08/2017  321  trượt   
10/08/2017  575   trượt    
09/08/2017  716   ăn càng  
08/08/2017  543   trượt    
07/08/2017  623   ăn đề   23  
06/08/2017  365   trượt     
05/08/2017  393   trượt     
04/08/2017  308  ăn càng   
03/08/2017  623   trượt      
02/08/2017  381  trượt    
01/08/2017  382   trượt     
31/07/2017  626  trượt    
30/07/2017  560   trượt    
29/07/2017  320   trượt   
28/07/2017  139   ăn càng  
27/07/2017 633  ăn đề  33  
26/07/2017  976   trượt    
25/07/2017  174   trượt   
24/07/2017  037   ăn càng   
23/07/2017  030    trượt   
22/07/2017  281  ăn càng   
21/07/2017  574    trượt   
20/07/2017  732    trượt   
19/07/2017  937    ăn càng  
18/07/2017  365    trượt   
17/07/2017  488    ăn càng  
16/07/2017 037   trượt    
15/07/2017  981    ăn đề   81 
14/07/2017  768    trượt   
13/07/2017  841   trượt   
12/07/2017  721    trượt   
11/07/2017  010   ăn càng    
10/07/2017 247 ăn càng    
09/07/2017  593   ăn đề  93 
08/07/2017   756    trượt   
07/07/2017  296   trượt   
06/07/2017  882   ăn càng   
05/07/2017  316  ăn đề  16  
04/07/2017  158   trượt   
03/07/2017  596   trượt   
02/07/2017  359   trượt   
01/07/2017  721  ăn càng    
30/06/2017  341   trượt   
29/06/2017  512   ăn càng   
28/06/2017  195   trượt   
27/06/2017  503   ăn đề   03  
26/06/2017  725   trượt    
25/06/2017  398   trượt   
24/06/2017  352   trươt   
23/06/2017  523   ăn càng   
22/06/2017  368   trượt    
21/06/2017  672  ăn đề   72  
20/06/2017  098  trượt   
19/06/2017  321   trượt   
18/06/2017 278  trượt    
17/06/2017  644  ăn càng    
16/06/2017  380   ăn đề   80 
15/06/2017  373    trượt    
14/06/2017 306    trượt    
13/06/2016  261   ăn đề  61  
12/06/2017  053   trượt     
11/06/2017  725   trượt    
10/06/2017  869  ăn càng   
09/06/2017  194  trượt     
08/06/2017  889   trượt     
07/06/2017  878  trượt    
06/06/2017  439  ăn đề   39  
05/06/2017  123   trượt    
04/05/2017  586    trượt   
03/06/2017  346   ăn càng  346   
 02/06/2017  536   ăn đề  36  
01/06/2017 240   trượt    
31/05/2017  357  trượt    
30/05/2017  413   trượt   
29/05/2017  324   trượt   
28/05/2017  467    ăn càng  
27/05/2017  255   ăn đề  55  
26/05/2017  631  trượt   
25/05/2017  269   ăn đề   69 
24/05/2017  357  trượt   
23/05/2017  370     trượt   
22/05/2017  752     ăn càng  
21/05/2017  388      trượt       
20/05/2017  031  ăn càng   
19/05/2017  387  trượt      
18/05/2017  235  trượt      
17/05/2017  372   trượt       
16/05/2017  784   trượt      
15/05/2017  649  ăn đề     49 
14/05/2017 578  trượt      
13/05/2017  455  ăn đề    55 
12/05/2017 793 trượt       
11/05/2017 643 trượt       
10/05/2017  023 trượt       
09/05/2017  408  trượt       
08/05/2017  619  trượt       
07/05/2017  419  trượt      
06/05/2017  395  ăn đề     95 
05/05/2017  109  trượt       
04/05/2017 574 ăn càng  
03/05/2017   287  trượt       
02/05/2017  204  trượt       
01/05/2017  665  ăn đề     
30/04/2017  157  trượt       
29/04/2017  631  trượt       
28/04/2017  312  trượt       
27/04/2017  363  ăn càng   
26/04/2017   623  trượt       
25/04/2017 832  trượt       
24/04/2017  348  trượt       
23/04/2017  905  ăn đề     05 
22/04/2017  238  trượt       
21/04/2017  753  trượt       
20/04/2017  958   trượt       
19/04/2017  840  trượt       
18/04/2017  846  trượt       
17/04/2017  866  trượt       
16/04/2017  390  trượt       
15/04/2017  947  trượt      
 14/04/2017  123  ăn càng   
13/04/2017  611  ăn đề     11 
12/04/2017  921  trượt       
11/04/2017  479   trượt       
10/04/2017  341  trượt       
09/04/2017  716  ăn càng   
08/04/2017  358   trượt       
07/04/2017 274  trượt       
06/04/2017  608  ăn đề    08  
05/04/2017  037  trượt       
04/04/2014  917  trượt       
03/04/2017  143  ăn càng   
02/04/2017  271  trượt       
01/04/2017  230   trượt       
BẠCH THỦ LÔ

CẦU BẠCH THỦ LÔ, giá: 1.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 95% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây BẠCH THỦ LÔ sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả BẠCH THỦ LÔ

NGÀY BẠCH THỦ LÔ  KẾT QUẢ GHI CHÚ
23/11/2017      
22/11/2017  34 trượt   
21/11/2017  51  ăn lô   
20/11/2017  01  trượt   
19/11/2017  39 ăn lô    
18/11/2017  41 ăn lô    
17/11/2017  01  trượt   
16/11/2017  10  ăn lô   
15/11/2017  01  ăn lô   
14/11/2017  13  ăn lô   
13/11/2017 41  ăn lô   
12/11/2017 04  ăn lô    
11/11/2017  10  ăn lô   
10/11/2017  47  ăn lô   
09/11/2017  00   ăn lô   
08/11/2017  20   ăn lô   
07/11/2017  13  ăn lô   
06/11/2017  03 ăn lô   
05/11/2017 15   trượt   
04/11/2017  21 ăn lô    
03/11/2017  10  ăn lô   
02/11/2017  09   trượt   
01/11/2017  23  ăn lô   
31/10/2017  02  ăn lô   
30/10/2017  24  ăn lô  
29/10/2017  19   ăn lô   
28/10/2017  53  ăn lô   
27/10/2017  04  ăn lô   
26/10/2017  20   ăn lô   
25/10/2017  51  trượt    
24/10/2017  24   ăn lô   
23/10/2017  35  ăn lô   
22/10/2017  05  ăn lô    
21/10/2017  57   ăn  lô    
20/10/2017  24   trượt     
19/10/2017  83 ăn lô  2 nháy 
18/10/2017  27  trượt        
17/10/2017  32  ăn lô        
16/10/2017  12  ăn lô       2 nháy  
15/10/2017  10  ăn lô        
14/10/2017  16  ăn lô        
13/10/2017  78  trượt        
12/10/2017  05  trượt        
11/10/2017    12  ăn lô       
10/10/2017  30  ăn lô       
09/10/2017  39  trượt       
08/10/2017  19    trượt       
07/10/2017  51   ăn lô       
06/10/2017  15  ăn lô       
05/10/2017  63  ăn lô        
04/10/2017  35  ăn lô       
03/10/2017  16  ăn lô       
02/10/2017  33  ăn lô       
01/10/2017  61  trượt       
30/09/2017  41  trượt       
29/09/2017  62  ăn lô       
28/09/2017  10   ăn lô    
27/09/2017  41   ăn lô    
26/09/2017  13   ăn lô    
25/09/2017  32   trượt    
24/09/2017  29   ăn lô    
23/09/2017  47   trượt    
22/09/2017  12   trượt   
21/09/2017  40   ăn lô    
20/09/2017  42   ăn lô   
19/09/2017  56   trượt    
18/09/2017  30   ăn lô   
17/09/2017  31   trượt    
16/09/2017  30   ăn lô   2 nháy  
15/09/2017  03  trượt    
14/06/2017  15  ăn lô    
13/09/2017  13  trượt    
12/09/2017  47   trượt    
11/09/2017  27   trượt    
10/09/2017  22   ăn lô     2 nháy 
09/09/2017  05   trượt     
08/09/2017  15  ăn lô    
07/09/2017  18    trượt    
06/09/2017  40  ăn lô     
05/09/2017  52  ăn lô     2 nháy 
04/09/2017  57  ăn lô    
03/09/2017  58   ăn lô    
02/09/2017  03   trượt   
01/09/2017  42  trượt   
31/08/2017  54   ăn lô   
30/08/2017  53   ăn lô   
29/08/2017  23   trượt   
28/08/2017  37   trượt   
27/08/2017  75   ăn lô    
26/08/2017  91   ăn lô    
25/08/2017   47   trượt     
24/08/2017  48  trượt    
23/08/2017  61   trượt     
22/08/2017  38   ăn lô     
21/08/2017  59   trượt     
20/08/2017  14   ăn lô     
19/08/2017  28   ăn lô     
18/08/2017 42 ăn lô    
17/08/2017  32  trượt    
16/08/2017  25     ăn lô   
15/08/2017  43     ăn lô   
14/08/2017  31     ăn lô   
13/08/2017  41     ăn lô   
12/08/2017  07     trượt   
11/08/2017  31     ăn lô   
10/08/2017  25     trượt   
09/08/2017  15     ăn lô   
08/08/2017  75     trượt   
07/08/2017  70     ăn lô   
06/08/2017  29     trượt   
05/08/2017  26     ăn lô   
04/08/2017  10     ăn lô   
03/08/2017  77     ăn lô   
02/08/2017  49     trượt   
01/08/2017  31     trượt  
31/07/2017  42   ăn lô    
30/07/2017  43  trượt    
29/07/2017  11  trượt   
28/07/2017  39   ăn lô   
27/07/2017  64   ăn lô   
26/07/2017  23   trượt   
25/07/2017  57   ăn lô   
24/07/2017  45   ăn lô   
23/07/2017  19   trượt   
22/07/2017 54   ăn lô    
21/07/2017  06   trượt    
20/07/2017  14   ăn lô    
19/07/2017  19   trượt    
18/07/2017  23  trượt   
17/07/2017  93  ăn lô  2 nháy  
16/07/2017  14   trượt    
15/07/2017  32   ăn lô  2 nháy  
14/07/2017  15  trượt    
13/07/2017  42   ăn lô      
12/07/2017  28  ăn lô     
11/07/2017  34   ăn lô      
10/07/2017  04  ăn lô    
09/07/2017  53   ăn lô     2 nháy 
08/07/2017  36   trượt      
07/07/2017  42   trượt     
06/07/2017  72  ăn lô    
05/07/2017  30  ăn lô    
04/07/2017 53  trượt   
03/07/2017  46 ăn lô    
02/07/2017  31   trượt    
01/07/2017  46  trượt    
30/06/2017  57  trượt    
29/06/2017  12    ăn lô   
28/06/2017  42   trượt   
27/06/2017  57  ăn lô    
26/06/2017  40   ăn lô    
25/06/2017  33   ăn lô    
24/06/2017  65   trượt   
23/06/2017  21   ăn lô    
22/06/2017  23   trượt    
21/06/2017  07   ăn lô    
20/06/2017  68  ăn lô    
19/06/2017  06   trượt    
18/06/2017  34   ăn lô    
17/06/2017  22   ăn lô   
16/06/2017  04  ăn lô   
15/06/2017  15   ăn lô    
14/06/2017  30   trượt    
13/06/2016  39   ăn lô     
12/06/2017  42   trượt    
11/06/2017  38   ăn lô    
10/06/2017  25   trượt    
09/06/2017  21   ăn lô    
08/06/2017  15   trượt    
07/06/2017  13   trượt    
06/06/2017  76   ăn lô  3 nháy 
05/06/2017  85   ăn lô   2 nháy  
04/05/2017  78   trượt    
03/06/2017  22   ăn lô    
 02/06/2017  20   trượt    
01/06/2017  00  ăn lô    
XIÊN 2

CẦU XIÊN 2, giá: 1.500.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 95% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây XIÊN 2 sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 500k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày 

Thống kê kết quả XIÊN 2

NGÀY XIÊN 2 KẾT QUẢ GHI CHÚ
23/11/2017      
22/11/2017  07 21  ăn lô  07  
21/11/2017  28 32 ăn xiên    
20/11/2017  23 31 trượt    
19/11/2017 05 93  ăn lô  93 
18/11/2017  23 41 ăn lô   41 
17/11/2017  16 31  ăn lô  16 
16/11/2017  90 98 trượt    
15/11/2017  09 10  ăn lô  10 
14/11/2017 15 22  ăn xiên    
13/11/2017  25 33  ăn xiên   
12/11/2017  05 15  trượt   
11/11/2017  08 32  ăn lô  08 
10/11/2017  28 30 ăn xiên    
09/11/2017 05 14 ăn xiên    
08/11/2017  25 32  ăn lô  32 
07/11/2017  18 22  ăn xiên   
06/11/2017  17 20  ăn xiên   
05/11/2017  01 90  ăn lô  01 
04/10/2017  29 37  trượt   
03/10/2017  11 23  ăn xiên   
02/11/2017  89 90   trượt   
01/11/2017  32 89  trượt   
31/10/2017  18 42  ăn xiên   
30/10/2017  56 70  ăn xiên  
29/10/2017  19 92  ăn lô  19  
28/10/2017  90 02  ăn xiên   
27/10/2017  08 20   trượt   
26/10/2017 21 35   trượt   
25/10/2017  03 13   ăn xiên   
24/10/2017  06 12   ăn xiên   
23/10/2017  45 62  ăn lô   62 62
22/10/2017  09 15   ăn xiên    
21/10/2017  45 60   ăn xiên    
20/10/2017  32 49  ăn xiên   
19/10/2017  57 31  ăn lô  31 31
18/10/2017  35 43    ăn xiên   
17/10/2017  34 98  trượt   
16/10/2017  08 12   ăn xiên   
15/10/2017  29 30   ăn xiên   
14/10/2017  37 41   ăn lô   41  
13/10/2017  52 67  ăn xiên   
12/10/2017  24 52  trượt    
11/10/2017    18 24   ăn xiên  
10/10/2017  16 23    ăn xiên   
09/10/2017  25 08  ăn lô  25 25 
08/10/2017  05 25    trượt   
07/10/2017  05 13    ăn lô   13  
06/10/2017  15 20    ăn xiên    
05/10/2017  47 78    trượt    
04/10/2017 19 20   ăn xiên    
03/10/2017  03 41  trượt   
02/10/2017  29 98    ăn xiên   
01/10/2017  27 61   trượt     
30/09/2017  48 55  ăn xiên    
29/09/2017  13 32    trượt    
28/09/2017  22 96    ăn xiên   
27/09/2017 29 31   ăn xiên   
26/09/2017  15 27     ăn lô    27  
25/09/2017  27 41   ăn lô    27  
24/09/2017  13 23   ăn xien   
23/09/2017 21 32   ăn lô   21  
22/09/2017 15 23    trượt    
21/09/2017  46 89   ăn xiên   
20/09/2017  12 35   ăn xiên   
19/09/2017  35 87   trượt    
18/09/2017  12 22   ăn xien    
17/09/2017 12 40   ăn xiên    
16/09/2017  08 65   trượt    
15/09/2017  07 33   ăn xiên    
14/06/2017  28 97  ăn xiên    
13/09/2017  34 43  ăn lô    34 
12/09/2017  24 41 trượt    
11/09/2017  08 26   ăn xiên     
10/09/2017  09 35  ăn lô    35  
09/09/2017  08 42  trượt     
08/09/2017  23 30   ăn xiên    
07/09/2017  01 32  trượt     
06/09/2017  30 40   ăn xiên     
05/09/2017  01 34  ăn lô    01  
04/09/2017  26 48  trượt     
03/09/2017  25 31  ăn xiên    
02/09/2017  06 41   trượt      
01/09/2017  24 78  trượt    
31/08/2017  36 43  ăn xiên    
30/08/2017  30 53   ăn xiên     
29/08/2017  42 50  ăn lô    50  
28/08/2017 38 53    trượt      
27/08/2017  64 75  ăn xiên    
26/08/2017  57 65   ăn xiên     
25/08/2017  46 87  ăn lô      46  
24/08/2017  62 94   trượt        
23/08/2017  12 41  ăn xiên     
22/08/2017  56 60   ăn xiên      
21/08/2017  06 23  ăn lô      06  
20/08/2017  03 15   trượt         
19/08/2017  49 75   ăn xiên   
18/08/2017  22 32   ăn lô   22   
17/08/2017   11 28    ăn lô  11  
16/08/2017  47 68   trượt    
15/08/2017  29 64   ăn xiên   
14/08/2017  14 32   ăn lô   14   
13/08/2017  10 29   ăn lô   10   
12/08/2017  08 15   trượt   
11/08/2017  05 31   ăn lô   31  
10/08/2017  07 24   ăn xiên   
09/08/2017  02 22   ăn xien  
08/08/2017  23 47   trượt    
07/08/2017  33 45   ăn xiên   
06/08/2017  24 39   ăn lô   39    
05/08/2017  42 23   ăn lô  42  
04/08/2017  27 31   ăn xiên  
03/08/2017  65 82   trượt   
02/08/2017  04 22   ăn xiên   
01/08/2017  37 51   trượt    
31/07/2017  35 41   ăn xiên   
30/07/2017  67 80   ăn lô  67  
29/07/2017  23 41   trượt   
28/07/2017  24 35   ăn xiên   
27/07/2017  03 52   ăn lô  03  
26/07/2017  35 62   trượt   
25/07/2017  64 80   ăn xiên   
24/07/2017  45 86   ăn xiên  
23/07/2017  47 78   ăn lô  47 47  
22/07/2017  24 87    trượt  
21/07/2017  47 88    ăn xiên   
20/07/2017  19 93   ăn lô   19 
19/07/2017 14 49    ăn xiên   
18/07/2017  23 39   trượt   
17/07/2017  92 85   ăn xiên   
16/07/2017  38 41   ăn lô   41  
15/07/2017  49 82   ăn lô   49   
14/07/2017 33 41   ăn lô  33  
13/07/2017  42 73   ăn xiên   
12/07/2017  51 94   ăn lô  51  
11/07/2017  36 58   ăn xiên   
10/07/2017  36 74   ăn lô  36  
09/07/2017  17 43   ăn xiên   
08/07/2017  36 51   trượt   
07/07/2017  46 91   ăn lô  46  
06/07/2017  68 91   ăn xiên   
05/07/2017  49 80   trượt   
04/07/2017  21 57  ăn xiên   
03/07/2017  54 83   ăn lô   54  
02/07/2017  18 93  trượt   
01/07/2017  34 82   ăn lô  34  
30/06/2017  77 90  ăn xiên   
29/06/2017  36 82   ăn lô  36   
28/06/2017 39 45   ăn lô  39   
27/06/2017  48 72   trượt   
26/06/2017  49 60   ăn lô  49 49  
25/06/2017  44 73   ăn xiên   
24/06/2017  67 91  trượt   
23/06/2017  30 61   ăn lô   30   
22/06/2017  28 71   ăn lô  28  
21/06/2017  35 50   ăn xiên   
20/06/2017  46 60  ăn lô   46   
19/06/2017  23 48   ăn lô  48  
18/06/2017  44 71   ăn lô  44  
17/06/2017  23 41   trượt   
16/06/2017  23 55   ăn lô  23  
15/06/2017  06 45   ăn xiên   
14/06/2017  15 42   ăn lô  15  
13/06/2016  06 35   ăn lô   06   
12/06/2017  46 63   ăn lô  46  
11/06/2017  36 62   trượt   
10/06/2017  36 70   ăn lô  70  
09/06/2017   29 57    ăn xiên  29 57 
08/06/2017  18 73   ăn xiên   
07/06/2017  15 57   ăn lô  15 15  
06/06/2017  28 73   ăn lô  28  
05/06/2017  19 89   ăn lô  89   
04/05/2017  75 88  ăn lô   88   
03/06/2017  45 94   ăn xiên   
 02/06/2017  66 95   ăn lô  66   
01/06/2017  32 45   trượt   
XIÊN 3

CẦU XIÊN 3, giá: 2.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 95% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây XIÊN 3 sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả XIÊN 3

NGÀY XIÊN 3  KẾT QUẢ GHI CHÚ
23/11/2017      
22/11/2017  87 90 34  ăn lô   90
21/11/2017  51 62 70  ăn xiên   
20/11/2017  01 11 35  trượt   
19/11/2017  11 39 40  ăn lô   39 
18/11/2017  66 85 72  ăn lô   85
17/11/2017  05 23 98  ăn lô   05 23 23 23
16/11/2017  10 98 79  ăn lô   10 
15/11/2017  16 22 36  ăn lô   16 36
14/11/2017  13 32 41  ăn xiên   
13/11/2017  06 11 22  ăn xiên   
12/11/2017  56 57 58  trươt   
11/11/2017  09 30 20  ăn lô   20 30
10/11/2017  15 23 30  ăn xiên   
09/11/2017  04 14 24  ăn xiên   
08/11/2017  21 43 54 ăn lô    21
07/11/2017  04 13 22  ăn xiên  
06/11/2017  07 17 21 ăn lô    07 17
05/11/2017  19 32 40  ăn xiên   
04/10/2017  02 11 22 ăn lô    02 11
03/10/2017  34 42 50 ăn xiên   
02/11/2017  18 40 50   ăn lô   50 
01/11/2017  23 35 41  ăn lô   23 41
31/10/2017  26 30 42  ăn xiên   
30/10/2017  17 83 02 ăn xiên   
29/10/2017  08 90 98  ăn lô   98 
28/10/2017  90 00 10  ăn lô    00 00 90 
27/10/2017  06 17 25  ăn xiên   
26/10/2017  01 98 00   ăn lô     00 
25/10/2017  38 89 90  ăn lô    38 89 
24/10/2017  13 24 33   ăn xiên   
23/10/2017  03 18 62 ăn lô  62 62
21/10/2017  09 34 54   ăn lô    09 34 
20/10/2017  27 31 49   ăn xiên     
19/10/2017  31 43 50 ăn xiên   
18/10/2017  01 14 27  ăn lô    14 
17/10/2017  34 49 98   ăn lô     49 
16/10/2017  33 47 52   ăn xiên   
15/10/2017  17 29 32  ăn lô    29 
14/10/2017  19 22 35   ăn xiên   
13/10/2017  04 23 35    ăn xiên   
12/10/2017  19 45 52   ăn lô    45 
11/10/2017   18 25 09   ăn lô    18  09
09/10/2017  16 23 30    ăn xiên   
08/10/2017  19 42 98    trượt    
07/10/2017  16 24 32   ăn lô    16 24 
06/10/2017 00 13 20    ăn xiên   
05/10/2017  22 33 98   ăn lo   33 98 
04/10/2017  18 20 90   ăn xiên   
03/10/2017  04 89 01  ăn lô   04 
02/10/2017  08 51 62   ăn lô    51 
01/10/2017 44 63 74   ăn xiên    
30/09/2017  01 40 55  ăn xiên    
29/09/2017  39 51 70   ăn lô    70 
28/09/2017  24 31 46   ăn xiên   
27/09/2017  41 50 87   ăn lô     41 50 
26/09/2017  26 27 31   ăn lô     16 27 
25/09/2017  05 27 30   ăn lô     27 30 
24/09/2017  29 31 41  ăn xiên    
23/09/2017  20 31 44   ăn lô     20 44 
22/09/2017  26 35 42  ăn lô    26 35 
21/09/2017  57 66 70   ăn xiên   
20/09/2017  13 41 52   trượt    
19/09/2017 12 27 35    trượt   
18/09/2017  08 10 21   ăn xiên   
17/09/2017  15 24 55   ăn xiên   
16/09/2017  08 66 76   ăn lô    66 
15/09/2017  07 32 98   ăn lô    07 
14/06/2017  03 15 20   ăn xiên    
13/09/2017  06 60 68  ăn lô    06 60 60
12/09/2017  24 38 41  trượt    
11/09/2017  26 98 09  ăn lô    26 98 
10/09/2017  09 20 35  ăn xiên    
09/09/2017  05 30 41  ăn lô    41 
08/09/2017 04 21 35    ăn lô    35 
07/09/2017  02 22 42  ăn xiên    
06/09/2017  09 26 40   ăn xiên  
05/09/2017  02 25 33   ăn lô    25 
04/09/2017  07 22 46   ăn lô    07 22 
03/09/2017  39 40 58   ăn xiên    
02/09/2017  08 35 40   ăn xiên   
01/09/2017  73 81 98   trượt    
31/08/2017 33 53 43   ăn lô    33 43 
30/08/2017 10 21 32    ăn lô     10 21 21 
29/08/2017  15 36 42   trượt    
28/08/2017  16 20 30  ăn xiên   
27/08/2017  52 60 76   ăn lô    52 60 
26/08/2017 57 62 72   ăn lô    57 72 
25/08/2017   37 46 98  ăn xiên    
24/08/2017   63 71 94    trượt    
23/08/2017  45 51 61   ăn lô    45 51 
22/08/2017  43 58 70   ăn lô   43 58 
21/08/2017  04 20 54   ăn xiên   
20/08/2017  42 63 73  ăn lô   63 73 
19/08/2017  60 78 83   ăn lô    78 83 
18/08/2017  06 24 43   ăn xiên   
17/08/2017  03 11 28   ăn lô    03 11 
16/08/2017  07 39 81   trượt    
15/08/2017  43 65 90   ăn xiên   
14/08/2017  13 23 32  ăn lô   13 23 
13/08/2017  28 32 54   ăn lô   28 
12/08/2017  09 14 20   ăn xiên   
11/08/2017  02 23 41  trượt     
10/08/2017  09 32 52  ăn lô    32 
09/08/2017  00 22 47   ăn xiên    
08/08/2017 47 61 89   trượt    
07/08/2017  37 45 70   ăn xiên     
06/08/2017  17 39 54  ăn xiên    
05/08/2017  07 35 51  ăn xiên    
04/08/2017  07 24 61   ăn lô   07 24 
03/08/2017  18 37 55  trượt    
02/08/2017  04 22 48   ăn xiên   
01/08/2017  23 61 80   ăn lô     80 
31/07/2017  03 41 98   ăn lô    03 41 
30/07/2017  16 43 81   ăn xiên   
29/07/2017  06 41 69   ăn lô    06 
28/07/2017  14 61 82    ăn lô    14 61 
27/07/2017  18 59 92   ăn xiên   
26/07/2017  08 54 73 ăn lô    54 
25/07/2017  16 62 83   ăn lô    16 83 
24/07/2017 27 60 87    ăn lô    27 60
23/07/2017  14 55 59  ăn xiên    
22/07/2017  14 32 52  ăn xiên    
21/07/2017  27 32 54   ăn lô     32 54 
20/07/2017  05 56 71  ăn lô    05 56 
19/07/2017  05 31 58   ăn lô   05 31  
18/07/2017  16 31 69  ăn lô  16 31  
17/07/2017  51 60 70   ăn xiên   
16/07/2017  19 41 94   ăn lô   19 41  
15/07/2017  32 46 83   ăn xiên   
14/07/2017  16 33 62   ăn lô    16 33   
13/07/2017  15 61 92   ăn lô    15 61  
12/07/2017  17 41 98  ăn lô    17 41 
11/07/2017  22 38 61   ăn xiên   
10/07/2017  31 42 53   ăn xiên   
09/07/2017  23 53 79   ăn lô    23 53 53 
08/07/2017  37 68 91   ăn lô    37 68  
07/07/2017  13 87 39  ăn lô   13  
06/07/2017  26 80 91  ăn xiên    
05/07/2017  25 52 89   trượt     
04/07/2017  23 36 58   trượt     
03/07/2017  39 75 89  ăn lô   39 75 
02/07/2017 04 32 98  ăn xiên   
01/07/2017  34 45 81   ăn xiên   
30/06/2017 37 74 95    ăn lô   37  
29/06/2017  08 49 60   ăn xiên   
28/06/2017  40 74 95   ăn lô   40  
27/06/2017  45 79 93   ăn lô    45 45 79  
26/06/2017  36 52 81  ăn lô   36 52  
25/06/2017  22 74 90   ăn xiên   
24/06/2017  43 85 92  trượt   
23/06/2017  13 45 82   ăn lô  13 45  
22/06/2017  09 52 71   ăn lô  09 
21/06/2017 00 42 83    ăn xiên   
20/06/2017  38 61 87    ăn xiên   
19/06/2017  04 39 72   ăn lô  04 39  
18/06/2017  01 51 82   ăn lô  01 51 
17/06/2017  03 15 67   trượt   
16/06/2017  24 57 78    ăn lô  57  
15/06/2017  06 50 82   ăn xiên   
14/06/2017  09 25 57   ăn lô   09 25  
13/06/2016  08 42 62  ăn lô    42   
12/06/2017  02 63 82   ăn lô  82  
11/06/2017  19 87 93   ăn lô   87 
10/06/2017  16 42 70   ăn xiên   
09/06/2017  09 50 91   ăn lô    09 50 
08/06/2017  12 87 96   trượt    
07/06/2017  12 38 71   ăn lô    12 38  
06/06/2017  05 94 73   trượt     
05/06/2017  10 41 83  ăn xiên    
04/05/2017  06 47 92   trượt     
03/06/2017  14 42 80  ăn lô   14 14 80 
 02/06/2017  41 70 95   ăn lô     41 70 
01/06/2017  33 75 97    ăn lô   33 75  
2 BỘ 3 CÀNG SÁT NHẬP

CẦU 2 BỘ 3 CÀNG SÁT NHẬP, giá: 80.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 95% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 2 BỘ 3 CÀNG SÁT NHẬP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 80 cái 1tr ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả 2 BỘ 3 CÀNG SÁT NHẬP

NGÀY SONG THỦ 3 CÀNG SIÊU CAO CẤP SÁT NHẬP KẾT QUẢ GHI CHÚ
23/11/2017      
22/11/2017 824 823  ăn càng   824 
21/11/2017  134 143 trượt    
20/11/2017  132 123  trượt   
19/11/2017  761 716 ăn càng  761 
18/11/2017  644 666  trượt   
17/11/2017  407 470  trượt   
16/11/2017  760 706 trượt    
15/11/2017 760 769   trượt   
14/11/2017  927 929 trượt    
13/11/2017  360 359 trượt    
12/11/2017  113 131 trượt    
11/11/2017 883 838   trượt     
10/11/2017 524 542 trượt   
09/11/2017 327 372 ăn càng   327 
08/11/2017  283 284 ăn đề  83 
07/11/2017  039 093 trượt    
06/11/2017  254 245 trươt    
05/11/2017  260 206  ăn càng  260 
04/11/2017  624 642  trượt   
03/11/2017  232 223 trượt   
02/11/2017  761 716  ăn càng 761 
01/11/2017  490 409   trượt   
31/10/2017  745 854    trượt    
30/10/2017  448 487    ăn đề 87 
29/10/2017 201 210   trượt   
28/10/2017  323 332   trượt   
27/10/2017 627 628  ăn càng 627
26/10/2017 627 672    trượt   
25/10/2017  623 632  trượt     
24/10/2017 234 243   ăn càng  234 
23/10/2017  339 393 trượt     
22/10/2017  356 365  trượt     
21/10/2017  095 059   ăn càng    095    
20/10/2017  732 723   ăn càng   732    
19/10/2017  231 213  ăn đề   31    
18/10/2017 508 580   trượt       
17/10/2017  359 395   trượt     
16/10/2017 549 594   ăn càng  549    
15/10/2017  931 933   trượt     
14/10/2017 172 127   ăn càng 172 
13/10/2017 321 325   trượt     
12/10/2017  504 540    ăn đề   04    
11/10/2017  391 319    trượt     
10/10/2017 471 417  ăn đề  71    
09/10/2017 776 767 trượt   
08/10/2017 601 610  ăn đề  01    
07/10/2017 424 434  ăn càng  424   
06/10/2017 705 705  trượt   
05/10/2017  596 569    ăn đề  96    
04/10/2017  379 397   ăn càng  379   
03/10/2017  645 654  trượt    
02/10/2017 707 708    ăn càng  707  
01/10/2017  983 938   trượt     
30/09/2017  334 335   ăn càng  334   
29/09/2017   766 762    ăn càng  766   
28/09/2017  596 569   ăn đề  96  
27/09/2017  347 374   trượt      
26/09/2017  043 053   ăn càng   043   
25/09/2017  629 692   trượt    
24/09/2017  652 625   ăn càng  652   
23/09/2017  870 807  ăn đề   70    
22/09/2017  598 589  trượt   
21/09/2017 470 480  ăn càng  
20/09/2017  383 393  trượt    
19/09/2017  546 564   ăn càng  546    
18/09/2017 601 610    ăn càng  601   
17/09/2017  323 332   trượt   
16/09/2017  495 459    trượt   
15/09/2017  956 965   ăn càng  956   
14/09/2017  103 130   trượt   
13/09/2017 060 050  ăn càng 060     
12/09/2017  795 759   ăn càng  795    
11/09/2017 341 314    trượt    
10/09/2017  339 393   ăn đề  93    
09/09/2017  725 752    trượt    
08/09/2017 730 703    ăn càng   730    
07/09/2017  363 336  ăn càng   363   
06/09/2017  368 386  trượt   
05/09/2017 059 069  ăn càng   059  
04/09/2017  347 374 trượt    
03/09/2017 371 317   ăn cang 371  
02/09/2017  731 713  ăn càng  731  
01/09/2017  339 393   trượt        
31/08/2017  464 446   trượt       
30/08/2017  302 301   trượt       
29/08/2017  298 289  ăn đề     98  
28/08/2017  735 753    trượt         
27/08/2017 886 896   ăn càng    886  
26/08/2017  203 230  ăn đề      03   
25/08/2017   689 698  trượt         
24/08/2017 949 959  ăn càng     949    
23/08/2017  369 396   trượt         
22/08/2017  946 964   trượt         
21/08/2017  981 918  ăn càng     981   
20/08/2017  539 593  trượt          
19/08/2017 649 659  ăn càng      649   
18/08/2017  389 398  trượt          
17/08/2017  271 217  ăn càng     271  
16/08/2017  658 685   ăn đề         85   
15/08/2017 639 693  trượt          
14/08/2017  225 235   ăn càng      225   
13/08/2017 235 237  trượt           
12/08/2017  275 273  trượt          
11/08/2017 312 321  ăn càng    312  
10/09/2017  358 385  trượt          
09/08/2017  761 716  ăn càng     716   
08/08/2017  617 671  trượt          
07/08/2017  835 836  trượt          
06/08/2017  663 636   ăn càng     663   
05/08/2017  383 338  ăn đề        83    
04/08/2017  224 216  trượt          
03/08/2017 613 612  ăn càng      
02/08/2017  228 282   trượt         
01/08/2017  864 863  trượt         
31/07/2017  747 774  ăn càng     747   
30/07/2017  380 308  trượt         
29/07/2017 230 240  ăn càng      230  
28/07/2017  281 289  trượt        
27/07/2017  433 432  ăn đề      33  
26/07/2017  937 973  trượt        
25/07/2017 164 154   ăn càng      164   
24/07/2017  338 383  trượt        
23/07/2017  220 202 ăn đề      20    
22/07/2017  281 218  ăn càng    281  
21/07/2017  464 474  ăn càng    464  
20/07/2017  723 732  trượt         
19/07/2017 937 973  ăn càng      937   
18/07/2017  036 063  trượt        
17/07/2017  488 489  ăn càng   488   
16/07/2017  049 094  trượt       
15/07/2017  381 382 ăn đề      81    
14/07/2017  569 596  trượt        
13/07/2017  813 831 ăn càng   831   
12/07/2017  714 741  trượt        
11/07/2017  003 030   trượt        
10/07/2017  247 274  ăn càng    247    
09/07/2017  395 359  trượt        
08/07/2017  367 376  trượt       
07/07/2017 249 294  ăn càng    294  
06/07/2017  687 689  trượt        
05/07/2017 261 216  ăn đề       16    
04/07/2017  278 287   trượt        
03/07/2017  586 568   ăn càng    586  
02/07/2017  359 395  trượt        
01/07/2017 521 523  ăn đề       21 
30/06/2017  639 693   trượt       
29/06/2017  515 521   ăn càng   512  
28/06/2017  196 169   trượt      
27/06/2017 303 330  ăn càng   303   
26/06/2017  672 627  ăn đề     27   
25/06/2017  695 659     trượt       
24/06/2017  263 236  trượt       
23/06/2017 523 532  ăn càng     523    
22/06/2017  357 375  trượt        
21/06/2017  572 573  ăn càng   572  
20/06/2017  087 078  trượt       
19/06/2017  235 253  trượt       
18/06/2017  376 367  ăn đề     76  
17/06/2017 644 655  ăn càng      
16/06/2017  365 364  trượt       
15/06/2017  281 282  trượt       
14/06/2017  909 990  ăn càng   909    
13/06/2017 241 261  ăn đề    61    
12/06/2017  658 685  trượt       
11/06/2017 721 712 ăn càng    721   
10/06/2017  639 693 trượt      
09/06/2017  195 159   trượt      
08/06/2017 887 889  ăn càng  887 
07/06/2017  380 308   trượt      
06/06/2017  339 349  ăn đề    39  
05/06/2017  310 301  trượt       
04/06/2017 858 585   ăn càng    585  
03/06/2017  357 356  trượt      
 02/06/2017  736 746  ăn càng  736  
01/06/2017  120 102  trượt      
31/05/2017 366 355  ăn đề     66 
30/05/2017  632 623  trượt      
29/05/2017  444 445  ăn càng  444 
28/05/2017  357 367   ăn đề    67    
27/05/2017  359 395  trượt      
26/05/2017  621 623  ăn đề    21    
25/05/2017 289 279  trượt      
24/05/2017  087 078  trượt      
23/05/2017  307 306  ăn càng  307   
22/05/2017  358 356  trượt      
21/05/2017  577 578  ăn đề    77   
20/05/2017  035 053   trượt       
19/05/2017  287 289  trượt      
18/05/2017 236 246  ăn càng      236  
17/05/2017  278 287  trượt      
16/05/2017 357 375   trượt      
15/05/2017  749 794   ăn càng  749   
14/05/2017  287 278  ăn đề   87   
13/05/2017 354 345  trượt      
12/05/2017 792 729  ăn càng   792   
11/05/2017  337 339  trượt      
10/05/2017 062 026  ăn càng    062  
09/05/2017 376 367  ăn đề     76  
08/05/2017  120 123   trượt      
07/05/2017  439 429  ăn càng  439  
06/05/2017  397 396  trượt      
05/05/2017  149 194   trượt       
04/05/2017 574 547  ăn càng   574  
03/05/2017   291 219  trượt      
02/05/2017  287 289  trượt      
01/05/2017  365 356  ăn càng  365  
30/04/2017 179 197  trượt      
29/04/2017  321 312  ăn đề    21    
28/04/2017  378 387  trượt      
27/04/2017 363 364  ăn càng  363  
26/04/2017    278 287   trượt      
25/04/2017  143 153  trượt      
24/04/2017  384 386  ăn càng  384  
23/04/2017  905 906  ăn đề   05  
22/04/2017  846 864  trượt      
21/04/2017 407 470  ăn càng   407  
20/04/2017  957 956  trượt      
19/04/2017  086 068  ăn càng  086  
18/04/2017  325 352 trượt      
17/04/2017  018 017  trượt      
16/04/2017  909 990  ăn đề    09  
15/04/2017  346 364  trượt       
 14/04/2017   123 132   ăn càng  123  
13/04/2017  811 816  ăn đề      11  
12/04/2017  526 562  trượt       
11/04/2017  459 469   ăn càng     459  
10/04/2017  349 394  trượt       
09/04/2017  714 741  trượt       
08/04/2017  346 345  ăn càng  346  
07/04/2017  295 259  trượt       
06/04/2017  903 930  trượt       
05/04/2017  007 005  ăn càng  007   
04/04/2014  319 391  ăn đề     19  
03/04/2017  837 838  trượt       
02/04/2017 270 280  ăn càng     270   
01/04/2017  437 438  trượt     

 

10 BỘ 3 CÀNG

CẦU 10 BỘ 3 CÀNG, giá: 1.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 95% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 10 BỘ 3 CÀNG sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả 10 BỘ 3 CÀNG

NGÀY 10 BỘ 3 CÀNG  KẾT QUẢ GHI CHÚ
23/11/2017      
22/11/2017 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829   ăn càng  824
21/11/2017 160 161 162 164 163 165 166 167 168 169   trượt   
20/11/2017 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129   trượt   
19/11/2017 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769   ăn càng 761 
18/11/2017 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619   trươt   
17/11/2017 301 302 303 304 305 306 307 308 309 300   ăn đề  08 
16/11/2017  730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 trượt    
15/11/2017 760 761 762 763 764 766 767 768 769 765   trượt   
14/11/2017  390 391 392 393 394 396 395 397 398 399  ăn càng 397 
13/11/2017 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319   trươt   
12/11/2017  180 181 182 183 184 185 186 187 188 189  trượt   
11/11/2017  280 281 282 283 284 285 286 287 2882 89  trượt   
10/11/2017 520- 521 522 525 523 524 526 527 528 529   ăn càng 523 
 09/11/2017 341 340 342 343 345 346 347 348 349 344   trượt   
08/11/2017  290 291 992 293 294 295 296 297 298 299  trượt   
07/11/2017 030 032 031 033 034 0350 360 037 038 039  ăn càng   038 
06/11/2017 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359   trươt   
05/11/2017  380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 trượt    
04/10/2017 720 721 7227 723 724 725 726 727 728 729   ăn đề  27
03/10/2017  230 231 232 233 234 235 236 237 238 239  ăn đề 34 
02/11/2017 360 361 362 363 364 365 367 3663 368 369  trượt    
01/11/2017 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439   trượt   
31/10/2017  740 741 742 843 744 745 746 747 748 749   ăn càng 743 
30/10/2017  181 191 109 190 161 141 131 121 151 111  trượt  
29/10/2017 211 210 212 213 214 215 216 217 218 219    trượt   
28/10/2017  360 361 362 363 364 365 367 368 369 366  trượt   
27/10/2017  620 621 622 623 624 625 626 627 628 629   ăn càng 627 
26/10/2017  970 971 972 973 974 975 976 978 977 979   trượt   
25/10/2017 640 641 642 643 645 646 647 648 649 644    trượt   
24/10/2017 230 231 232 234 235 236 237 238 239 233    ăn càng  234 
23/10/2017 447 407 487 478 497 479 437 473 414 441   trượt  
22/10/2017  061 062 063 064 065 066 067 068 069 066   trượt   
21/10/2017  081 082 083 084 085 086 087 088 089 080  trượt   
20/10/2017  730 731 732 734 735 736 737 738 739 733   ăn càng   732
19/10/2017  335 305 356 365 375 385 395 313 312 314  trượt  
18/10/2017 501 502 503 504 505 506 507 508 509 500    trượt   
17/10/2017  820 821 823 824 825 826 827 828 829 822   ăn càng   824 
16/10/2017 650 651 652 653 654 656 657 658 659 655    trượt   
15/10/2017 350 351 352 353 354 356 357 358 359 355    trượt   
14/10/2017 170 171 172 173 174 175 176 178 179 177    ăn càng  172  
13/10/2017 081 082 083 084 085 086 087 088 089 080    trượt   
12/10/2017  501 502 503 504 505 506 507 508 509 500   ăn càng  504  
11/10/2017 050 051 052 053 054 056 057 058 059 055    trươt  
10/10/2017 310 311 312 313 314 316 315 317 318 319    trượt   
09/10/2017  417 4127 437 447 457 467 478 487 497   ăn càng 437 
08/10/2017 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659    trượt   
07/10/2017  310 312 313 314 315 316 317 318 319 311   trượt   
06/10/2017  601 602 603 604 605 606 607 608 609 600   ăn đề   09 
05/10/2017 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299    ăn đề  96  
04/10/2017 370 371 372 373 374 375 376 378 379 377     ăn càng   379
03/10/2017  650 651 652 653 654 657 658 659 656 655   trượt   
02/10/2017 601 602 603 604 605 606 607 608 609 600    ăn đề  07  
01/10/2017 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319    trượt   
30/09/2017  360 361 362 363 364 365 367 368 369 366   trượt   
29/09/2017  760 761 762 763 764 765 766 767 768 769   ăn càng 766  
28/09/2017 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299   ăn càng   296
27/09/2017  270 271 272 273 274 275 276 277 278 279   ăn dê  77  
26/09/2017  620 621 622 623 624 625 626 627 628 629   trượt   
25/09/2017 360 361 362 363 364 365 367 368 369 366    trượt   
24/09/2017 620 621 623 624 625 626 627 628 629 622   trượt   
22/09/2017 770 771 772 773 774 775 776 778 779 777    ăn càng  770  
21/09/2017 301 302 303 304 305 306 307 308 309 300   trượt   
20/09/2017  603 613 623 633 643 653 663 673 683 693   ăn đề   73 
19/09/2017 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369    trượt   
18/09/2017  620 621 623 624 625 626 627 628 629 622   trượt   
17/09/2017  602 612 632 642 652 662 672 682 692 622   ăn càng  612  
16/09/2017 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489    ăn càng  485  
15/09/2017  450 451 452 453 454 455 456 457 458 459   ăn đề  56  
14/06/2017  340 341 342 343 345 346 347 348 349 344   ăn đề  40  
13/09/2017 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059    trượt    
12/09/2017  670 671 672 673 674 675 676 678 679 677   trượt   
11/09/2017 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819   ăn càng  819  
10/09/2017 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999   ăn càng  993  
09/09/2017 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749    trượt   
08/09/2017 301 300 302 303 304 305 306 307 308 309   trượt   
07/09/2017  202 212 232 242 252 262 272 282 292 222   trượt   
06/09/2017  360 361 362 363 364 365 366 367 368 369   ăn càng  369  
05/09/2017 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049    trượt    
04/09/2017  610 612 613 614 615 616 617 618 619 611   trượt   
03/09/2017  370 371 372 373 374 375 376 378 379 377   ăn càng  371 
02/09/2017  920 921 923 922 924 925 926 927 928 929    trượt   
01/09/2017 307 317 327 337 347 357 367 377 387 397    trượt   
31/08/2017 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649    trượt   
30/08/2017  310 311 312 313 314 315 316 317 318 319   trượt   
29/08/2017 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599     ăn đề   93
28/08/2017  750 751 752 753 754 755 756 757 758 759  ăn càng  753  
27/08/2017 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579    trượt   
26/08/2017  601 600 602 603 604 605 606 607 608 609   ăn đề  03  
25/08/2017   890 891 892 893 894 895 896 897 898 899   ăn càng  892  
24/08/2017  540 541 542 543 544 545 546 547 548 549   ăn đề  49  
23/08/2017 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689    trượt    
22/08/2017 730 731 732 734 735 736 737 738 739 733    trượt   
21/08/2017 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919    trượt    
20/08/2017 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609    ăn càng  609  
19/08/2017 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599    trượt   
18/08/2017 206 216 226 236 246 256 276 286 296 266    trượt   
17/08/2017 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291    ăn càng   271 
16/08/2017  690 691 692 693 694 695 696 697 698 699   trượt   
15/08/2017 501 511 521 531 541 551 561 571 581 591    ăn đề  31  
14/08/2017  650 651 652 653 654 655 656 657 658 659   trượt    
13/08/2017  320 321 323  322 324 325 326 327 328 329  trượt   
12/08/2017  960 961 962 63 964 965 966 967 968 969   ăn càng 966  
11/08/2017 302 312 332 322 342 352 362 372 382 392    ăn đề  12  
10/08/2017  670 671 672 673 674 675 676 678 679 677   trượt   
09/08/2017  710 711 712 712 714 715 716 717 718 719   ăn càng 716  
08/08/2017 502 512 522 532 542 552 562 572 582 592    trượt   
07/08/2017 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629   ăn đề  23  
06/08/2017 250 251 252 253 254 256 257 258 259 255    trượt   
05/08/2017  370 371 372 373 374 375 376 378 379 377  trượt    
04/08/2017  280 281 282 283 284 2852 862 87 289 288   trượt   
03/08/2017 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619    ăn càng   613 
02/08/2017 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379    trượt   
01/08/2017 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649    trượt   
31/07/2017 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629  trượt   
30/07/2017  570 571 572 573 574 575 576 578 579 577   ăn càng  570 
29/07/2017 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490   ăn đề   30   
28/07/2017 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139    ăn càng  139  
27/07/2017 520 521 523 524 525 526 527 528 529 522   trượt   
26/07/2017 905 915 925 935 945 965 975 985 995 955    trượt   
25/07/2017 660 661 662 663 664 665 667 668 669 666   ăn đề   64  
24/07/2017  340 341 342 343 344 345 346 347 348 349  trượt   
23/07/2017  240 241 242 243 244 245 246 247 248 249   trượt   
22/07/2017 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289    ăn càng 281  
21/07/2017  640 641 642 643 644 645 646 647 648 649    trượt   
20/07/2017  820 821 823 824 822 825 826 827 828 829   trượt   
19/07/2017 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619    trượt   
18/07/2017  660 661 662 663 664 665 667 668 669 666   ăn càng 666  
17/07/2017 508 518 528 538 548 558 568 578 588 598    ăn đề 88  
16/07/2017 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069    trượt   
15/07/2017 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179     trượt   
14/07/2017 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779    trượt   
13/07/2017  801 811 821 831 841 851 861 871 881 891   ăn càng  831 
12/07/2017 802 8128 22 832 842 852 862 872 882 892   ăn đề   12 
11/07/2017 601 602 603 604 605 606 607 608 609 600    trượt   
10/07/2017  504 514 524 534 544 554 564 574 584 594   trượt   
09/07/2017 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599   ăn đề 93  
08/07/2017  780 781 782 783 784 785 786 787 788 789   ăn càng  786 
07/07/2017  205 215 225 235 245 255 265 275 285 295  trượt   
06/07/2017  280 281 282 283 284 285 286 287 288 289   ăn đề  82  
05/07/2017  601 600 602 603 604 605 606 607 608 609   trượt    
04/07/2017 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369    trượt   
03/07/2017  580 581 5825 83 584 585 586 587 589 588   ăn càng  586  
02/07/2017 360 361 362 363 364 365 367 368 369 366   trượt   
01/07/2017  601 611 621 631 641 651 661 671 681 691   ăn đề  21  
30/06/2017  350 351 352 353 354 355 356 357 358 359   trượt   
29/06/2017 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359    trượt   
28/06/2017  190 191 192 193 194 195 196 197 198 199   ăn càng  194  
27/06/2017  330 331 332 334 335 336 337 338 339 333  trượt   
26/06/2017 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719   trượt   
25/06/2017  340 341 342 343 344 345 346 347 348 349  trượt   
24/06/2017  201 211 221 231 241 251 261 271 281 291  ăn càng   261 
23/06/2017  620 621 626 624 625  627 628 629 622 ăn đề   23  
22/06/2017 280 281 282 283 284 285 286 287 289 288    trượt   
21/06/2017 340 341 342 343 345 346 347 348 349 344   trượt   
20/06/2017 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259    trượt   
19/06/2017 601 600 602 603 604 605 606 607 608 609    trượt   
18/06/2017 206 216 226 236 246 256 266 276 286 296   ăn càng  276  
17/06/2017  620 621 622 623 624 625 626 627 628 629   trượt   
16/06/2017 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299   trượt   
15/06/2017 170 171 172 173 174 1751 176 177 178 179   ăn càng   171
14/06/2017 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299   trượt   
13/06/2017  901 902 903 904 905 906 907 908 909 900  trượt   
12/06/2017  380 381 382 383 384 385 386 387 388 389  trượt   
11/06/2017  740 741 742 743 744 745 746 7847 748 749   trượt   
10/06/2017 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369   ăn đề   69 
09/06/2017  650 651 652 653 654 655 656 657 658 659    trượt   
08/06/2017  680 681 682 683 684 685 686 687 688 689   ăn đề  87 
07/06/2017  590 591 592 593 594 595 596 597 598 599    trượt   
06/06/2017  450 451 452 453 454 455 456 457 458 459  trượt    
05/06/2017  402 412 422 432 442 452 462 472 482 492   trượt   
04/05/2017  580 581 582 583 584 585 586 587 588 589   ăn càng  585 
03/06/2017  840 841 842 845 846 847 848 849 844    ăn đề  46  
 02/06/2017  540 541 542 543 544 545 546 547 548 549   trượt   
01/06/2017 340 341 342 343 345 346 347 348 349 344    trượt   
SONG THỦ ĐỀ

CẦU SONG THỦ ĐỀ, giá: 2.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 95% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây SONG THỦ ĐỀ sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 4 cái 500k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả SONG THỦ ĐỀ

NGÀY SONG THỦ ĐỀ  KẾT QUẢ GHI CHÚ
23/11/2017      
22/11/2017  23 32  trượt   
21/11/2017  68 86  trượt   
20/11/2017  17 71  trượt   
19/11/2017  16 61  ăn đề 61 
18/11/2017  16 61 truọt  
17/11/2017  09 90   trượt   
16/11/2017  07 70  trượt   
15/11/2017 78 87   trượt   
14/11/2017 97 79   ăn đề 97 
13/11/2017  15 51  trượt   
12/11/2017  89 98  trượt  
11/11/2017  09 90  trượt   
10/11/2017  24 42 trượt   
09/11/2017  37 73  trượt   
08/11/2017  93 83  ăn đề  83
07/11/2017  37 73  trượt   
06/11/2017  56 65  trượt   
05/11/2017  08 80  trượt  
04/10/2017  25 52  trượt   
03/10/2017  34 43  ăn đề  34 
02/11/2017  36 63  trượt   
01/11/2017 30 03   trượt   
31/10/2017  43 34  ăn đê 43 
30/10/2017  37 73  trượt  
29/10/2017  09 90  trượt   
28/10/2017  63 36   trượt   
27/10/2017  27 72  ăn đề  27 
26/10/2017  09 90   trượt   
25/10/2017  25 52   trượt   
24/10/2017  34 43   ăn đề   34 
23/10/2017  09 90  trượt  
22/10/2017  36 63  trượt   
21/10/2017  59 95  ăn đề  95 
20/10/2017  32 23  ăn đề   32  
18/10/2017  38 07  trượt  
17/10/2017  25 52   trượt   
16/10/2017  58 85   trượt   
15/10/2017  58 85   ăn đề  85  
14/10/2017 27 72  ăn đề  72 
13/10/2017 24 42   trượt   
12/10/2017  05 50   trượt   
11/10/2017  09 90   ăn đề   90  
10/10/2017  15 51   trượt   
09/10/2017  37 73  ăn đề  37
08/10/2017  02 20   trượt   
07/10/2017  25 52   trượt   
06/10/2017  08 80   trượt   
05/10/2017  98 89   trượt   
04/10/2017  78 87   ăn đề  78 
03/10/2017  58 85   trượt    
02/10/2017  07 70   ăn đề  07  
01/10/2017  37 73  trượt  
30/09/2017  36 63   trượt   
29/09/2017 06 60   trượt   
28/09/2017  96 69   ăn đè  96  
27/09/2017  87 78   trượt   
26/09/2017  32 23   trượt   
25/09/2017  39 93   ăn đề   39  
24/09/2017  23 32   trượt   
23/09/2017  07 70   ăn đề  70  
22/09/2017 57 75  trượt   
21/09/2017  25 52  trượt   
20/09/2017 37 73    ăn đề   73 
19/09/2017 36 63    trượt   
18/09/2017  05 50   trượt   
17/09/2017  02 20  trươt  
16/09/2017  58 85   ăn đề   85 
15/09/2017  56 65   ăn đề   56  
14/06/2017  04 40   ăn đề   40 
13/09/2017  62 26   trượt   
12/09/2017  57 75   trượt   
11/09/2017  19 91   ăn đề  19  
10/09/2017  39 93  ăn đề  93  
08/09/2017  25 52   trượt   
07/09/2017  23 32   trượt   
06/09/2017  67 68   trượt   
05/09/2017  59 95  ăn đề   59 
04/09/2017  48 84   trượt    
03/09/2017 17 71   ăn đề  71 
02/09/2017  12 21   trượt   
01/09/2017  87 78   trượt   
31/08/2017  43 34   trượt   
30/08/2017  02 20   trượt    
29/08/2017  41 78   trượt  
28/08/2017  58 85   trượt   
27/08/2017  68 86   ăn đề  86  
26/08/2017  05 50   trượt   
25/08/2017   97 79   trượt    
24/08/2017  49 94    ăn đề  49   
23/08/2017 86 68   ăn đe 68 
22/08/2017 43 34   trượt    
21/08/2017  16 61   trượt   
20/08/2017  09 90   ăn đề 09  
19/08/2017  59 95  trượt   
18/08/2017  26 62   trượt   
17/08/2017  72 27   trượt   
16/08/2017  59 95   trượt   
15/08/2017  31 13   ăn đề  31  
14/08/2017  35 53   trượt   
13/08/2017  37 73   trượt   
12/08/2017  69 96   trượt   
11/08/2017  12 21   ăn đề  12  
10/08/2017  87 78   trượt   
09/08/2017  16 61   ăn đề   16   
08/08/2017  36 63   trượt   
07/08/2017  24 42   trượt   
06/08/2017  56 65  trượt   
05/08/2017  37 73   trượt   
04/08/2017  28 82   trượt   
03/08/2017  13 23   ăn đề  13  
02/08/2017  07 70   trượt   
01/08/2017  63 36   trượt   
31/07/2017  24 26  trượt   
30/07/2017  08 80  trượt   
29/07/2017  04 40 trượt   
28/07/2017  39 93   ăn đề   39  
27/07/2017  23 32  trượt   
26/07/2017  69 96  trượt   
25/07/2017  64 46   ăn đề  64 
24/07/2017  47 74   trươt  
23/07/2017  03 30   trượt   
22/07/2017  18 81   ăn đề   81 
21/07/2017  47 74   trượt   
20/07/2017  27 72  trượt   
19/07/2017  17 71   trượt   
18/07/2017  69 96   trượt   
17/07/2017  88 89   ăn đề 88  
16/07/2017  18 37   trượt   
15/07/2017   91 19   trượt   
14/07/2017   78 87  trượt    
13/07/2017  23 25   trượt   
12/07/2017  12 21  ăn đề  12  
11/07/2017  01 10  ăn đề   10 
10/07/2017   48 84   trượt   
09/07/2017  39 93  ăn đề   93
08/07/2017  87 78  trượt   
07/07/2017  98 89 trượt   
06/07/2017  28 82   ăn đề  82   
05/07/2017  06 60   trượt   
04/07/2017  12 21   trượt   
03/07/2017  89 98   trượt   
02/07/2017  69 96   trượt   
01/07/2017 12 21   ăn đề  21  
30/06/2017  59 95   trượt   
29/06/2017  32 23  trượt   
28/06/2017  49 94   ăn đề  94  
27/06/2017  35 53  trượt   
26/06/2017  17 71  trượt   
25/06/2017  46 64   trượt   
24/06/2017  46 64  trượt   
23/06/2017  25 52   trượt   
22/06/2017  78 87   ăn đề 78  
21/06/2017  37 73   trượt   
20/06/2017  79 97   ăn đề  97  
19/06/2017  06 60   trượt   
18/06/2017  69 96   trượt   
17/06/2017  24 42   trượt   
16/06/2017  19 91   trượt   
15/06/2017  17 71   ăn đề  71   
14/06/2017 05 50  trượt   
13/06/2017  16 61   trượt   
12/06/2017  38 83   trượt   
11/06/2017  41 14   trượt   
10/06/2017  69 96   ăn đề  69 
09/06/2017  25 52  trượt   
08/06/2017  67 76   trượt   
07/06/2017  09 90   trượt   
06/06/2017  59 95   trượt   
05/06/2017  02 20   ăn đề  20   
04/05/2017  89 98   trượt   
03/06/2017  46 64   ăn đề  46  
 02/06/2017  34 43   trượt   
01/06/2017  04 40   trượt