hot Chuyên gia soi Cầu Xổ Số Miền Bắc - SĐT: 0985.783.688hot
ĐỘC THỦ 3 CÀNG

CẦU ĐỘC THỦ 3 CÀNG, giá: 10.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 95% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐỘC THỦ 3 CÀNG sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 20 cái 500k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả ĐỘC THỦ 3 CÀNG

NGÀY ĐỘC THỦ 3 CÀNG KẾT QUẢ GHI CHÚ
22/08/2017      
21/08/2017  971    trượt    
20/08/2017  507    trượt   
19/08/2017  649   ăn càng    
18/08/2017 379   ăn đề   79 
17/08/2017  373    trượt   
16/08/2017  981    trượt   
15/08/2017  531    ăn đề  31  
14/08/2017 225   ăn càng   
13/08/2017 507   ăn đề   07 
12/08/2017  968   trượt    
11/08/2017  321  trượt   
10/08/2017  575   trượt    
09/08/2017  716   ăn càng  
08/08/2017  543   trượt    
07/08/2017  623   ăn đề   23  
06/08/2017  365   trượt     
05/08/2017  393   trượt     
04/08/2017  308  ăn càng   
03/08/2017  623   trượt      
02/08/2017  381  trượt    
01/08/2017  382   trượt     
31/07/2017  626  trượt    
30/07/2017  560   trượt    
29/07/2017  320   trượt   
28/07/2017  139   ăn càng  
27/07/2017 633  ăn đề  33  
26/07/2017  976   trượt    
25/07/2017  174   trượt   
24/07/2017  037   ăn càng   
23/07/2017  030    trượt   
22/07/2017  281  ăn càng   
21/07/2017  574    trượt   
20/07/2017  732    trượt   
19/07/2017  937    ăn càng  
18/07/2017  365    trượt   
17/07/2017  488    ăn càng  
16/07/2017 037   trượt    
15/07/2017  981    ăn đề   81 
14/07/2017  768    trượt   
13/07/2017  841   trượt   
12/07/2017  721    trượt   
11/07/2017  010   ăn càng    
10/07/2017 247 ăn càng    
09/07/2017  593   ăn đề  93 
08/07/2017   756    trượt   
07/07/2017  296   trượt   
06/07/2017  882   ăn càng   
05/07/2017  316  ăn đề  16  
04/07/2017  158   trượt   
03/07/2017  596   trượt   
02/07/2017  359   trượt   
01/07/2017  721  ăn càng    
30/06/2017  341   trượt   
29/06/2017  512   ăn càng   
28/06/2017  195   trượt   
27/06/2017  503   ăn đề   03  
26/06/2017  725   trượt    
25/06/2017  398   trượt   
24/06/2017  352   trươt   
23/06/2017  523   ăn càng   
22/06/2017  368   trượt    
21/06/2017  672  ăn đề   72  
20/06/2017  098  trượt   
19/06/2017  321   trượt   
18/06/2017 278  trượt    
17/06/2017  644  ăn càng    
16/06/2017  380   ăn đề   80 
15/06/2017  373    trượt    
14/06/2017 306    trượt    
13/06/2016  261   ăn đề  61  
12/06/2017  053   trượt     
11/06/2017  725   trượt    
10/06/2017  869  ăn càng   
09/06/2017  194  trượt     
08/06/2017  889   trượt     
07/06/2017  878  trượt    
06/06/2017  439  ăn đề   39  
05/06/2017  123   trượt    
04/05/2017  586    trượt   
03/06/2017  346   ăn càng  346   
 02/06/2017  536   ăn đề  36  
01/06/2017 240   trượt    
31/05/2017  357  trượt    
30/05/2017  413   trượt   
29/05/2017  324   trượt   
28/05/2017  467    ăn càng  
27/05/2017  255   ăn đề  55  
26/05/2017  631  trượt   
25/05/2017  269   ăn đề   69 
24/05/2017  357  trượt   
23/05/2017  370     trượt   
22/05/2017  752     ăn càng  
21/05/2017  388      trượt       
20/05/2017  031  ăn càng   
19/05/2017  387  trượt      
18/05/2017  235  trượt      
17/05/2017  372   trượt       
16/05/2017  784   trượt      
15/05/2017  649  ăn đề     49 
14/05/2017 578  trượt      
13/05/2017  455  ăn đề    55 
12/05/2017 793 trượt       
11/05/2017 643 trượt       
10/05/2017  023 trượt       
09/05/2017  408  trượt       
08/05/2017  619  trượt       
07/05/2017  419  trượt      
06/05/2017  395  ăn đề     95 
05/05/2017  109  trượt       
04/05/2017 574 ăn càng  
03/05/2017   287  trượt       
02/05/2017  204  trượt       
01/05/2017  665  ăn đề     
30/04/2017  157  trượt       
29/04/2017  631  trượt       
28/04/2017  312  trượt       
27/04/2017  363  ăn càng   
26/04/2017   623  trượt       
25/04/2017 832  trượt       
24/04/2017  348  trượt       
23/04/2017  905  ăn đề     05 
22/04/2017  238  trượt       
21/04/2017  753  trượt       
20/04/2017  958   trượt       
19/04/2017  840  trượt       
18/04/2017  846  trượt       
17/04/2017  866  trượt       
16/04/2017  390  trượt       
15/04/2017  947  trượt      
 14/04/2017  123  ăn càng   
13/04/2017  611  ăn đề     11 
12/04/2017  921  trượt       
11/04/2017  479   trượt       
10/04/2017  341  trượt       
09/04/2017  716  ăn càng   
08/04/2017  358   trượt       
07/04/2017 274  trượt       
06/04/2017  608  ăn đề    08  
05/04/2017  037  trượt       
04/04/2014  917  trượt       
03/04/2017  143  ăn càng   
02/04/2017  271  trượt       
01/04/2017  230   trượt       
BẠCH THỦ LÔ

CẦU BẠCH THỦ LÔ, giá: 1.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 95% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây BẠCH THỦ LÔ sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả BẠCH THỦ LÔ

NGÀY BẠCH THỦ LÔ  KẾT QUẢ GHI CHÚ
22/08/2017      
21/08/2017  59   trượt     
20/08/2017  14   ăn lô     
19/08/2017  28   ăn lô     
18/08/2017 42 ăn lô    
17/08/2017  32  trượt    
16/08/2017  25     ăn lô   
15/08/2017  43     ăn lô   
14/08/2017  31     ăn lô   
13/08/2017  41     ăn lô   
12/08/2017  07     trượt   
11/08/2017  31     ăn lô   
10/08/2017  25     trượt   
09/08/2017  15     ăn lô   
08/08/2017  75     trượt   
07/08/2017  70     ăn lô   
06/08/2017  29     trượt   
05/08/2017  26     ăn lô   
04/08/2017  10     ăn lô   
03/08/2017  77     ăn lô   
02/08/2017  49     trượt   
01/08/2017  31     trượt  
31/07/2017  42   ăn lô    
30/07/2017  43  trượt    
29/07/2017  11  trượt   
28/07/2017  39   ăn lô   
27/07/2017  64   ăn lô   
26/07/2017  23   trượt   
25/07/2017  57   ăn lô   
24/07/2017  45   ăn lô   
23/07/2017  19   trượt   
22/07/2017 54   ăn lô    
21/07/2017  06   trượt    
20/07/2017  14   ăn lô    
19/07/2017  19   trượt    
18/07/2017  23  trượt   
17/07/2017  93  ăn lô  2 nháy  
16/07/2017  14   trượt    
15/07/2017  32   ăn lô  2 nháy  
14/07/2017  15  trượt    
13/07/2017  42   ăn lô      
12/07/2017  28  ăn lô     
11/07/2017  34   ăn lô      
10/07/2017  04  ăn lô    
09/07/2017  53   ăn lô     2 nháy 
08/07/2017  36   trượt      
07/07/2017  42   trượt     
06/07/2017  72  ăn lô    
05/07/2017  30  ăn lô    
04/07/2017 53  trượt   
03/07/2017  46 ăn lô    
02/07/2017  31   trượt    
01/07/2017  46  trượt    
30/06/2017  57  trượt    
29/06/2017  12    ăn lô   
28/06/2017  42   trượt   
27/06/2017  57  ăn lô    
26/06/2017  40   ăn lô    
25/06/2017  33   ăn lô    
24/06/2017  65   trượt   
23/06/2017  21   ăn lô    
22/06/2017  23   trượt    
21/06/2017  07   ăn lô    
20/06/2017  68  ăn lô    
19/06/2017  06   trượt    
18/06/2017  34   ăn lô    
17/06/2017  22   ăn lô   
16/06/2017  04  ăn lô   
15/06/2017  15   ăn lô    
14/06/2017  30   trượt    
13/06/2016  39   ăn lô     
12/06/2017  42   trượt    
11/06/2017  38   ăn lô    
10/06/2017  25   trượt    
09/06/2017  21   ăn lô    
08/06/2017  15   trượt    
07/06/2017  13   trượt    
06/06/2017  76   ăn lô  3 nháy 
05/06/2017  85   ăn lô   2 nháy  
04/05/2017  78   trượt    
03/06/2017  22   ăn lô    
 02/06/2017  20   trượt    
01/06/2017  00  ăn lô    
XIÊN 2

CẦU XIÊN 2, giá: 1.500.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 95% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây XIÊN 2 sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 500k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả XIÊN 2

NGÀY XIÊN 2 KẾT QUẢ GHI CHÚ
22/08/2017      
21/08/2017  06 23  ăn lô      06  
20/08/2017  03 15   trượt         
19/08/2017  49 75   ăn xiên   
18/08/2017  22 32   ăn lô   22   
17/08/2017   11 28    ăn lô  11  
16/08/2017  47 68   trượt    
15/08/2017  29 64   ăn xiên   
14/08/2017  14 32   ăn lô   14   
13/08/2017  10 29   ăn lô   10   
12/08/2017  08 15   trượt   
11/08/2017  05 31   ăn lô   31  
10/08/2017  07 24   ăn xiên   
09/08/2017  02 22   ăn xien  
08/08/2017  23 47   trượt    
07/08/2017  33 45   ăn xiên   
06/08/2017  24 39   ăn lô   39    
05/08/2017  42 23   ăn lô  42  
04/08/2017  27 31   ăn xiên  
03/08/2017  65 82   trượt   
02/08/2017  04 22   ăn xiên   
01/08/2017  37 51   trượt    
31/07/2017  35 41   ăn xiên   
30/07/2017  67 80   ăn lô  67  
29/07/2017  23 41   trượt   
28/07/2017  24 35   ăn xiên   
27/07/2017  03 52   ăn lô  03  
26/07/2017  35 62   trượt   
25/07/2017  64 80   ăn xiên   
24/07/2017  45 86   ăn xiên  
23/07/2017  47 78   ăn lô  47 47  
22/07/2017  24 87    trượt  
21/07/2017  47 88    ăn xiên   
20/07/2017  19 93   ăn lô   19 
19/07/2017 14 49    ăn xiên   
18/07/2017  23 39   trượt   
17/07/2017  92 85   ăn xiên   
16/07/2017  38 41   ăn lô   41  
15/07/2017  49 82   ăn lô   49   
14/07/2017 33 41   ăn lô  33  
13/07/2017  42 73   ăn xiên   
12/07/2017  51 94   ăn lô  51  
11/07/2017  36 58   ăn xiên   
10/07/2017  36 74   ăn lô  36  
09/07/2017  17 43   ăn xiên   
08/07/2017  36 51   trượt   
07/07/2017  46 91   ăn lô  46  
06/07/2017  68 91   ăn xiên   
05/07/2017  49 80   trượt   
04/07/2017  21 57  ăn xiên   
03/07/2017  54 83   ăn lô   54  
02/07/2017  18 93  trượt   
01/07/2017  34 82   ăn lô  34  
30/06/2017  77 90  ăn xiên   
29/06/2017  36 82   ăn lô  36   
28/06/2017 39 45   ăn lô  39   
27/06/2017  48 72   trượt   
26/06/2017  49 60   ăn lô  49 49  
25/06/2017  44 73   ăn xiên   
24/06/2017  67 91  trượt   
23/06/2017  30 61   ăn lô   30   
22/06/2017  28 71   ăn lô  28  
21/06/2017  35 50   ăn xiên   
20/06/2017  46 60  ăn lô   46   
19/06/2017  23 48   ăn lô  48  
18/06/2017  44 71   ăn lô  44  
17/06/2017  23 41   trượt   
16/06/2017  23 55   ăn lô  23  
15/06/2017  06 45   ăn xiên   
14/06/2017  15 42   ăn lô  15  
13/06/2016  06 35   ăn lô   06   
12/06/2017  46 63   ăn lô  46  
11/06/2017  36 62   trượt   
10/06/2017  36 70   ăn lô  70  
09/06/2017   29 57    ăn xiên  29 57 
08/06/2017  18 73   ăn xiên   
07/06/2017  15 57   ăn lô  15 15  
06/06/2017  28 73   ăn lô  28  
05/06/2017  19 89   ăn lô  89   
04/05/2017  75 88  ăn lô   88   
03/06/2017  45 94   ăn xiên   
 02/06/2017  66 95   ăn lô  66   
01/06/2017  32 45   trượt   
XIÊN 3

CẦU XIÊN 3, giá: 2.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 95% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây XIÊN 3 sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả XIÊN 3

NGÀY XIÊN 3  KẾT QUẢ GHI CHÚ
22/08/2017      
21/08/2017  04 20 54   ăn xiên   
20/08/2017  42 63 73  ăn lô   63 73 
19/08/2017  60 78 83   ăn lô    78 83 
18/08/2017  06 24 43   ăn xiên   
17/08/2017  03 11 28   ăn lô    03 11 
16/08/2017  07 39 81   trượt    
15/08/2017  43 65 90   ăn xiên   
14/08/2017  13 23 32  ăn lô   13 23 
13/08/2017  28 32 54   ăn lô   28 
12/08/2017  09 14 20   ăn xiên   
11/08/2017  02 23 41  trượt     
10/08/2017  09 32 52  ăn lô    32 
09/08/2017  00 22 47   ăn xiên    
08/08/2017 47 61 89   trượt    
07/08/2017  37 45 70   ăn xiên     
06/08/2017  17 39 54  ăn xiên    
05/08/2017  07 35 51  ăn xiên    
04/08/2017  07 24 61   ăn lô   07 24 
03/08/2017  18 37 55  trượt    
02/08/2017  04 22 48   ăn xiên   
01/08/2017  23 61 80   ăn lô     80 
31/07/2017  03 41 98   ăn lô    03 41 
30/07/2017  16 43 81   ăn xiên   
29/07/2017  06 41 69   ăn lô    06 
28/07/2017  14 61 82    ăn lô    14 61 
27/07/2017  18 59 92   ăn xiên   
26/07/2017  08 54 73 ăn lô    54 
25/07/2017  16 62 83   ăn lô    16 83 
24/07/2017 27 60 87    ăn lô    27 60
23/07/2017  14 55 59  ăn xiên    
22/07/2017  14 32 52  ăn xiên    
21/07/2017  27 32 54   ăn lô     32 54 
20/07/2017  05 56 71  ăn lô    05 56 
19/07/2017  05 31 58   ăn lô   05 31  
18/07/2017  16 31 69  ăn lô  16 31  
17/07/2017  51 60 70   ăn xiên   
16/07/2017  19 41 94   ăn lô   19 41  
15/07/2017  32 46 83   ăn xiên   
14/07/2017  16 33 62   ăn lô    16 33   
13/07/2017  15 61 92   ăn lô    15 61  
12/07/2017  17 41 98  ăn lô    17 41 
11/07/2017  22 38 61   ăn xiên   
10/07/2017  31 42 53   ăn xiên   
09/07/2017  23 53 79   ăn lô    23 53 53 
08/07/2017  37 68 91   ăn lô    37 68  
07/07/2017  13 87 39  ăn lô   13  
06/07/2017  26 80 91  ăn xiên    
05/07/2017  25 52 89   trượt     
04/07/2017  23 36 58   trượt     
03/07/2017  39 75 89  ăn lô   39 75 
02/07/2017 04 32 98  ăn xiên   
01/07/2017  34 45 81   ăn xiên   
30/06/2017 37 74 95    ăn lô   37  
29/06/2017  08 49 60   ăn xiên   
28/06/2017  40 74 95   ăn lô   40  
27/06/2017  45 79 93   ăn lô    45 45 79  
26/06/2017  36 52 81  ăn lô   36 52  
25/06/2017  22 74 90   ăn xiên   
24/06/2017  43 85 92  trượt   
23/06/2017  13 45 82   ăn lô  13 45  
22/06/2017  09 52 71   ăn lô  09 
21/06/2017 00 42 83    ăn xiên   
20/06/2017  38 61 87    ăn xiên   
19/06/2017  04 39 72   ăn lô  04 39  
18/06/2017  01 51 82   ăn lô  01 51 
17/06/2017  03 15 67   trượt   
16/06/2017  24 57 78    ăn lô  57  
15/06/2017  06 50 82   ăn xiên   
14/06/2017  09 25 57   ăn lô   09 25  
13/06/2016  08 42 62  ăn lô    42   
12/06/2017  02 63 82   ăn lô  82  
11/06/2017  19 87 93   ăn lô   87 
10/06/2017  16 42 70   ăn xiên   
09/06/2017  09 50 91   ăn lô    09 50 
08/06/2017  12 87 96   trượt    
07/06/2017  12 38 71   ăn lô    12 38  
06/06/2017  05 94 73   trượt     
05/06/2017  10 41 83  ăn xiên    
04/05/2017  06 47 92   trượt     
03/06/2017  14 42 80  ăn lô   14 14 80 
 02/06/2017  41 70 95   ăn lô     41 70 
01/06/2017  33 75 97    ăn lô   33 75  
4 BỘ 3 CÀNG

CẦU 4 BỘ 3 CÀNG, giá: 3.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 95% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 4 BỘ 3 CÀNG sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 6 cái 500k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả 4 BỘ 3 CÀNG

NGÀY 4 BỘ 3 CÀNG  KẾT QUẢ GHI CHÚ
22/08/2017      
21/08/2017  917 918 919 916    trượt    
20/08/2017 691 692 693 694    trượt     
19/08/2017 697 698 696 695    trượt    
18/08/2017  279 278 276 275   ăn càng   279 
17/08/2017  247 257 267 287    trượt     
16/08/2017 384 374 394 364   trượt     
15/08/2017  641 642 643 646  trượt    
14/08/2017  625 635 645 675  ăn đề    25 
13/08/2017 627 628 629 626  trượt   
12/08/2017  966 977 988 999   ăn càng   966
11/08/2017 321 323 324 325   trượt    
10/08/2017 842 843 845 846  trượt    
09/08/2017  616 626 636 646    ăn đề   16 
08/08/2017 653 654 655 656    trượt   
07/08/2017 623 625 624 625   ăn đề   23 
06/08/2017  265 275 285 295   trượt   
05/08/2017  361 362 363 364   trượt   
04/08/2017  308 318 328 338   ăn càng  308 
03/08/2017  513 523 543 533  ăn đề   13 
02/08/2017  391 392 393 394   trượt     
01/08/2017  153 154 156 157    trượt     
31/07/2017  627 628 629 626    trượt    
30/07/2017  570 507 580 508    ăn càng  570
29/07/2017  345 346 347 348    trượt    
28/07/2017 137 138 139 136   ăn càng   139
27/07/2017 523 524 526 527   trượt    
26/07/2017 974 975 976 978   trượt    
25/07/2017 364 365 367 368   ăn đề 64  
24/07/2017  637 638 639 636    ăn đề  37 
23/07/2017  030 032 034 036   trượt   
22/07/2017 281 291 271 261   ăn càng   281 
21/07/2017 646 647 648 649    trượt    
20/07/2017 823 824 825 826   trượt   
19/07/2017  607 608 609 604  trượt    
18/07/2017  364 365 366 367   ăn đề   66 
17/07/2017 457 468 478 488   ăn càng   488 
16/07/2017  069 068 067 063   trượt   
15/07/2017 161 171 181 191   ăn càng  181
14/07/2017 766 788 799 777  ăn đề   66 
13/07/2017  631 632 634 635   ăn đề  31 
12/07/2017 612 632 642 652   ăn đề   12 
11/07/2017  010 020 030 040   trượt   
10/07/2017 274 275 276 278    trượt   
09/07/2017  393 395 396 394   ăn đề    93 
08/07/2017 768 786 765 756   ăn càng   786 
07/07/2017  296 269 295  259  trượt     
06/07/2017  380 381 382 383 ăn đề    82 
05/07/2017  361 362 364 365  trượt     
04/07/2017  328 327 329 326   trượt    
03/07/2017  586 589 587 585   ăn càng   586 
02/07/2017  345 346 347 348  trượt    
01/07/2017 621 623 624 625  ăn đề    21 
30/06/2017  352 353 354 356  trượt     
29/06/2017  341 342 343 345   trượt    
28/06/2017  145 146 147 148  trượt    
27/06/2017  304 305 306 307   trượt    
26/06/2017  727 717 737 747  ăn càng    727
25/06/2017  347 374 348 384  trượt    
24/06/2017  252 262 242 232    trượt   
23/06/2017 534 543 538 583    trượt   
22/06/2017  378 387 386 368  ăn càng    378 
21/06/2017 280 281 282 283    trượt   
20/06/2017 297 298 296 295    ăn đề   97 
19/06/2017 614 641 615 651    trượt   
18/06/2017  357 358 359 356   trượt    
17/06/2017 654 656 653 652   trượt   
16/06/2017 291 292 293 294   trươt    
15/06/2017  171 181 191 161   ăn càng   
14/06/2017  390 391 392 393  trượt     
13/06/2016  123 124 125 126   trượt     
12/06/2017  392 393 394 395   trượt    
11/06/2017  712 713 714 715   trượt   
10/06/2017  569 568 567 565   ăn đề  69  
09/06/2017  364 365 363 362   trượt     
08/06/2017  697 698 696 695   trượt     
07/06/2017  697 698 696 695    trượt     
06/06/2017  448 449 447 446    trượt     
05/06/2017  430 431 432 434   trượt    
04/05/2017  585 587 589 586   ăn càng  585  
03/06/2017 846 856 876 866   ăn đề   46  
 02/06/2017  236 235 234  231   trượt    
01/06/2017  301 302 303 304   trượt   
10 BỘ 3 CÀNG

CẦU 10 BỘ 3 CÀNG, giá: 1.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 95% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 10 BỘ 3 CÀNG sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả 10 BỘ 3 CÀNG

NGÀY 10 BỘ 3 CÀNG  KẾT QUẢ GHI CHÚ
22/08/2017      
21/08/2017 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919    trượt    
20/08/2017 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609    ăn càng  609  
19/08/2017 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599    trượt   
18/08/2017 206 216 226 236 246 256 276 286 296 266    trượt   
17/08/2017 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291    ăn càng   271 
16/08/2017  690 691 692 693 694 695 696 697 698 699   trượt   
15/08/2017 501 511 521 531 541 551 561 571 581 591    ăn đề  31  
14/08/2017  650 651 652 653 654 655 656 657 658 659   trượt    
13/08/2017  320 321 323  322 324 325 326 327 328 329  trượt   
12/08/2017  960 961 962 63 964 965 966 967 968 969   ăn càng 966  
11/08/2017 302 312 332 322 342 352 362 372 382 392    ăn đề  12  
10/08/2017  670 671 672 673 674 675 676 678 679 677   trượt   
09/08/2017  710 711 712 712 714 715 716 717 718 719   ăn càng 716  
08/08/2017 502 512 522 532 542 552 562 572 582 592    trượt   
07/08/2017 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629   ăn đề  23  
06/08/2017 250 251 252 253 254 256 257 258 259 255    trượt   
05/08/2017  370 371 372 373 374 375 376 378 379 377  trượt    
04/08/2017  280 281 282 283 284 2852 862 87 289 288   trượt   
03/08/2017 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619    ăn càng   613 
02/08/2017 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379    trượt   
01/08/2017 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649    trượt   
31/07/2017 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629  trượt   
30/07/2017  570 571 572 573 574 575 576 578 579 577   ăn càng  570 
29/07/2017 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490   ăn đề   30   
28/07/2017 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139    ăn càng  139  
27/07/2017 520 521 523 524 525 526 527 528 529 522   trượt   
26/07/2017 905 915 925 935 945 965 975 985 995 955    trượt   
25/07/2017 660 661 662 663 664 665 667 668 669 666   ăn đề   64  
24/07/2017  340 341 342 343 344 345 346 347 348 349  trượt   
23/07/2017  240 241 242 243 244 245 246 247 248 249   trượt   
22/07/2017 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289    ăn càng 281  
21/07/2017  640 641 642 643 644 645 646 647 648 649    trượt   
20/07/2017  820 821 823 824 822 825 826 827 828 829   trượt   
19/07/2017 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619    trượt   
18/07/2017  660 661 662 663 664 665 667 668 669 666   ăn càng 666  
17/07/2017 508 518 528 538 548 558 568 578 588 598    ăn đề 88  
16/07/2017 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069    trượt   
15/07/2017 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179     trượt   
14/07/2017 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779    trượt   
13/07/2017  801 811 821 831 841 851 861 871 881 891   ăn càng  831 
12/07/2017 802 8128 22 832 842 852 862 872 882 892   ăn đề   12 
11/07/2017 601 602 603 604 605 606 607 608 609 600    trượt   
10/07/2017  504 514 524 534 544 554 564 574 584 594   trượt   
09/07/2017 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599   ăn đề 93  
08/07/2017  780 781 782 783 784 785 786 787 788 789   ăn càng  786 
07/07/2017  205 215 225 235 245 255 265 275 285 295  trượt   
06/07/2017  280 281 282 283 284 285 286 287 288 289   ăn đề  82  
05/07/2017  601 600 602 603 604 605 606 607 608 609   trượt    
04/07/2017 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369    trượt   
03/07/2017  580 581 5825 83 584 585 586 587 589 588   ăn càng  586  
02/07/2017 360 361 362 363 364 365 367 368 369 366   trượt   
01/07/2017  601 611 621 631 641 651 661 671 681 691   ăn đề  21  
30/06/2017  350 351 352 353 354 355 356 357 358 359   trượt   
29/06/2017 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359    trượt   
28/06/2017  190 191 192 193 194 195 196 197 198 199   ăn càng  194  
27/06/2017  330 331 332 334 335 336 337 338 339 333  trượt   
26/06/2017 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719   trượt   
25/06/2017  340 341 342 343 344 345 346 347 348 349  trượt   
24/06/2017  201 211 221 231 241 251 261 271 281 291  ăn càng   261 
23/06/2017  620 621 626 624 625  627 628 629 622 ăn đề   23  
22/06/2017 280 281 282 283 284 285 286 287 289 288    trượt   
21/06/2017 340 341 342 343 345 346 347 348 349 344   trượt   
20/06/2017 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259    trượt   
19/06/2017 601 600 602 603 604 605 606 607 608 609    trượt   
18/06/2017 206 216 226 236 246 256 266 276 286 296   ăn càng  276  
17/06/2017  620 621 622 623 624 625 626 627 628 629   trượt   
16/06/2017 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299   trượt   
15/06/2017 170 171 172 173 174 1751 176 177 178 179   ăn càng   171
14/06/2017 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299   trượt   
13/06/2017  901 902 903 904 905 906 907 908 909 900  trượt   
12/06/2017  380 381 382 383 384 385 386 387 388 389  trượt   
11/06/2017  740 741 742 743 744 745 746 7847 748 749   trượt   
10/06/2017 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369   ăn đề   69 
09/06/2017  650 651 652 653 654 655 656 657 658 659    trượt   
08/06/2017  680 681 682 683 684 685 686 687 688 689   ăn đề  87 
07/06/2017  590 591 592 593 594 595 596 597 598 599    trượt   
06/06/2017  450 451 452 453 454 455 456 457 458 459  trượt    
05/06/2017  402 412 422 432 442 452 462 472 482 492   trượt   
04/05/2017  580 581 582 583 584 585 586 587 588 589   ăn càng  585 
03/06/2017  840 841 842 845 846 847 848 849 844    ăn đề  46  
 02/06/2017  540 541 542 543 544 545 546 547 548 549   trượt   
01/06/2017 340 341 342 343 345 346 347 348 349 344    trượt   
SONG THỦ ĐỀ

CẦU SONG THỦ ĐỀ, giá: 2.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 95% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây SONG THỦ ĐỀ sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 4 cái 500k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả SONG THỦ ĐỀ

NGÀY SONG THỦ ĐỀ  KẾT QUẢ GHI CHÚ
22/08/2017      
21/08/2017  16 61   trượt   
20/08/2017  09 90   ăn đề 09  
19/08/2017  59 95  trượt   
18/08/2017  26 62   trượt   
17/08/2017  72 27   trượt   
16/08/2017  59 95   trượt   
15/08/2017  31 13   ăn đề  31  
14/08/2017  35 53   trượt   
13/08/2017  37 73   trượt   
12/08/2017  69 96   trượt   
11/08/2017  12 21   ăn đề  12  
10/08/2017  87 78   trượt   
09/08/2017  16 61   ăn đề   16   
08/08/2017  36 63   trượt   
07/08/2017  24 42   trượt   
06/08/2017  56 65  trượt   
05/08/2017  37 73   trượt   
04/08/2017  28 82   trượt   
03/08/2017  13 23   ăn đề  13  
02/08/2017  07 70   trượt   
01/08/2017  63 36   trượt   
31/07/2017  24 26  trượt   
30/07/2017  08 80  trượt   
29/07/2017  04 40 trượt   
28/07/2017  39 93   ăn đề   39  
27/07/2017  23 32  trượt   
26/07/2017  69 96  trượt   
25/07/2017  64 46   ăn đề  64 
24/07/2017  47 74   trươt  
23/07/2017  03 30   trượt   
22/07/2017  18 81   ăn đề   81 
21/07/2017  47 74   trượt   
20/07/2017  27 72  trượt   
19/07/2017  17 71   trượt   
18/07/2017  69 96   trượt   
17/07/2017  88 89   ăn đề 88  
16/07/2017  18 37   trượt   
15/07/2017   91 19   trượt   
14/07/2017   78 87  trượt    
13/07/2017  23 25   trượt   
12/07/2017  12 21  ăn đề  12  
11/07/2017  01 10  ăn đề   10 
10/07/2017   48 84   trượt   
09/07/2017  39 93  ăn đề   93
08/07/2017  87 78  trượt   
07/07/2017  98 89 trượt   
06/07/2017  28 82   ăn đề  82   
05/07/2017  06 60   trượt   
04/07/2017  12 21   trượt   
03/07/2017  89 98   trượt   
02/07/2017  69 96   trượt   
01/07/2017 12 21   ăn đề  21  
30/06/2017  59 95   trượt   
29/06/2017  32 23  trượt   
28/06/2017  49 94   ăn đề  94  
27/06/2017  35 53  trượt   
26/06/2017  17 71  trượt   
25/06/2017  46 64   trượt   
24/06/2017  46 64  trượt   
23/06/2017  25 52   trượt   
22/06/2017  78 87   ăn đề 78  
21/06/2017  37 73   trượt   
20/06/2017  79 97   ăn đề  97  
19/06/2017  06 60   trượt   
18/06/2017  69 96   trượt   
17/06/2017  24 42   trượt   
16/06/2017  19 91   trượt   
15/06/2017  17 71   ăn đề  71   
14/06/2017 05 50  trượt   
13/06/2017  16 61   trượt   
12/06/2017  38 83   trượt   
11/06/2017  41 14   trượt   
10/06/2017  69 96   ăn đề  69 
09/06/2017  25 52  trượt   
08/06/2017  67 76   trượt   
07/06/2017  09 90   trượt   
06/06/2017  59 95   trượt   
05/06/2017  02 20   ăn đề  20   
04/05/2017  89 98   trượt   
03/06/2017  46 64   ăn đề  46  
 02/06/2017  34 43   trượt   
01/06/2017  04 40   trượt